Badale Mein Kya Du Tujhe | Narrow Gate United | Enthu Njan (Hindi Cover)

0

 

Badale Mein Kya Du Tujhe | Narrow Gate United | Enthu Njan (Hindi Cover)
Badale mein kya du tujhe,
Tune mujhse jo bhalayi ki
Mujhe Tune smaran kiya
Mujhe Tune maanith kiya
Meri Mukti,Mera Prabhu
Meri Aashisho ka sota
Teri Namrata mujhe dhanya banathi
Saari srishti ka Raja hai tu
Israel ka pavitra hai tu
Mujhko chudane wala
Tere karya adhbut hai
Mujhe maanit karta prabhu mera marg darshak Yeshu

 

-Advirtisement-